Recht van retour verlengen
Recht-van-retourafspraken

U heeft standaard 14 dagen bedenktijd bij een aankoop in de webshop. Zie ook het onderwerp Retourneren. Onderstaande afspraken bieden scholen een recht-van-retourperiode van 30 dagen. Digitale producten kunt u niet bestellen met extra recht van retour.

 
Wilt u een of meer uitgaven bestellen met extra recht van retour, dan vragen wij u vriendelijk dit alvast aan te geven bij uw bestelling. Dit doet u als volgt. U bestelt eerst de uitgave(n) van uw keuze. Daarna voert u in het scherm Bestellen/Winkelwagentje de artikelcode ZZ0001 in. Deze verschijnt in uw winkelwagentje als een fictief laatste artikel. Aan deze code kunnen wij zien dat u de uitgave(n) van uw keuze wilt bestellen met een recht-van-retourperiode van 30 dagen.
De recht-van-retourperiode is 30 dagen en gaat in op de factuurdatum. Wij maken u hieronder attent op de afspraken m.b.t. recht-van-retourzendingen. Er kunnen zich drie mogelijkheden voordoen:

1) U wilt de gehele levering houden:
- gebruik dan de bijgesloten factuur voor uw betaling;
- en zorg voor betaling binnen twee weken na afloop van de betalingstermijn op de factuur;

2) U wilt alle uitgaven met recht van retour (en daarmee de gehele levering) retourneren:
- retourneer deze dan, mét originele factuur en binnen één week na het aflopen van de recht-van-retourperiode naar:
Schoolsupport, Niels Bohrweg 123, 3542 CA Utrecht;
- de kosten voor retourzending zijn (conform leveringsvoorwaarden) voor uzelf;
- gebruik zo mogelijk altijd de originele verpakking en bewaar altijd het bewijs van afgifte voor retourzending dat u van het PostNL-postkantoor ontvangt;
- Schoolsupport registreert alle retourontvangsten na ontvangst direct in een speciale map;
- Schoolsupport maakt diezelfde week in haar boekhouding de factuur ongedaan (creditering);

3) U wilt enkele uitgaven met inkijkrecht (en daarmee een deel van de levering) retourneren:
- retourneer de deellevering dan, mét kopiefactuur en binnen één week na het aflopen van het inkijkrecht naar:
 Schoolsupport, Niels Bohrweg 123, 3542 CA Utrecht;
- gebruik zo mogelijk de originele verpakking en bewaar altijd het bewijs van afgifte voor retourzending dat u van het PostNL-postkantoor ontvangt;
- de kosten voor retourzending zijn (conform leveringsvoorwaarden) voor u zelf;
- Schoolsupport registreert alle retourzendingen na ontvangst direct in een speciale map;
- Schoolsupport maakt in haar boekhouding een correctienota (een creditnota met een negatief bedrag) aan voor het retourontvangen deel;
- U ontvangt binnen 1 week een kopie van deze creditnota. Uw instelling betaalt de originele nota, maar trekt daar dan eerst het bedrag van de creditnota van af;
- U dient beide nota's (dus de originele en de creditnota) in uw administratie te bewaren!

Neem bij vragen gerust contact op via het contactformulier op de servicesite.

... omdat onderwijs ook Šnders kan