Schoolsupport Masterclasses - Najaar 2019
 
Uitgeverij Schoolsupport organiseert in 2019 Masterclasses vóór professionals dóór professionals, over belangrijke didactische thema’s:

• Getalbegrip
• Automatiseren
• Slagvaardiger werken met snelle kleuters

Maak jouw keuze voor een datum en locatie. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

> Workshop 2019 - REKENSPRINT

In deze workshop nemen we jou als Rekensprintgebruiker mee om het product op de juiste manier in te zetten. Organisatie en werkwijze worden stevig onder de loep genomen. Na de workshop ben je in staat om Rekensprint in te zetten bij de juiste leerlingen én op de juiste manier. Je krijgt de handvatten om de remediërende begeleiding in te zetten. Én we helpen je met de organisatie: niet alleen remedial teachers en leerkrachten maar ook ouders, onderwijsassistenten, stagiaires en andere leerlingen kunnen als begeleider met Rekensprint werken!

> Masterclass 2019 - GETALBEGRIP

In deze masterclass wordt extra aandacht besteed aan het vergroten van getalbegrip tot en met 10, 20 en 100. Ook wordt aandacht besteed aan algemene getalontwikkeling en factoren die daarop van invloed zijn. Je leert hoe je kinderen met een mogelijke achterstand op getalbegrip kunt onderzoeken en hoe je de resultaten van je onderzoek kunt inzetten. Ook maak je kennis met passend materiaal.

> Masterclass 2019 - AUTOMATISEREN

In deze masterclass leer je op welke manier het automatiseringsproces bij het rekenen verloopt bij de meeste leerlingen én bij zwakke rekenaars. Ook wordt aandacht besteed aan het referentieniveau 1F en de verdeling van basisbewerkingen over de leerjaren. Er wordt een koppeling gemaakt tussen automatiseringstoetsen en de Rekensprint-serie. Je krijgt tools om de mate waarin de basisvaardigheden beheerst én geautomatiseerd zijn, goed in beeld te brengen. Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop zwakke hoofdrekenaars een inhaalslag kunnen maken.

Het aantal plekken voor de masterclass Getalbegrip en de masterclass Automatiseren is beperkt.
De inschrijving staat open voor remedial teachers, intern begeleiders, rekencoördinatoren, orthopedagogen en psychologen. Basiskennis van leerlijnen is daarom gewenst.

Download de brochure voor Getalbegrip en Automatiseren

De masterclasses Getalbegrip en Automatiseren zijn onlangs officieel geaccrediteerd door het LBRT.  Per masterclass ontvang je 3 accreditatiepunten. Deelnemers ontvangen een accreditatiebewijs. 

> Masterclass 2019 - SLAGVAARDIG MET SNELLE KLEUTERS

In deze masterclass nemen we je in vogelvlucht mee van het signaleren van de kleuters met een voorsprong, het herkennen en interpreteren van het gedrag van deze kleuters naar jouw acties om hen te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die alle kinderen nodig hebben in hun schoolloopbaan, maar ook in hun verdere leven.

Na de masterclass ben je in staat om goed te signaleren en om gedrag van de leerling binnen het spectrum ontwikkelingsvoorsprong te duiden. Je bent op de hoogte van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het onderwijs én je hebt de handvatten om je les daarop aan te passen.

  • Speciale aanbieding: 25% korting op de Werkmap Slagvaardig met snelle kleuters (t.w.v. € 95,-) als u deelneemt aan de masterclass!

De masterclass is geschikt voor IB’ers en leerkrachten uit de kleuterbouw en voor leerkrachten van groep 3. Basiskennis van kleuters met een voorsprong is zeer gewenst. 

Download de Masterclass Slagvaardig met snelle kleuters folder

  • Meld je nu aan om verzekerd te zijn van deelname!

  • De kosten voor zowel de Masterclasses als de Rekensprint Workshops zijn € 95,- (excl. BTW). Deze kosten zijn niet zichtbaar bij het bestellen van de tickets.

  • Bij de Masterclasses Getalbegrip en Automatiseren geldt: bij deelname aan beide Masterclasses ontvang je een korting van 10%.
  • Speciale aanbieding: 25% korting op de Werkmap Slagvaardig met snelle kleuters (t.w.v. € 95,-) als u deelneemt aan de masterclass!
  • Alle kosten voor deelname aan de Masterclass(es) worden per factuur in rekening gebracht nádat je tickets hebt besteld.

  • Pas op! De bevestigingsmail kan mogelijk in je spam box terecht zijn gekomen

 
[AUTOFORM tablename=DEELNEMER Form='Datum presentatie'] 

 

Voorwaarden

Wanneer je jouw deelname aan de masterclass(es) per bestelling vastlegt, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden deelname Schoolsupport evenementen

 

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan