handelingsmateriaal (2 artikelen)
Rekenen met... SOMA-kubussen (VO)
Sommige leerlingen hebben moeite met ruimtelijke oriëntatie. Met Rekenen met... SOMA-kubussen puzzelen ze SOMA-kubussen in elkaar aan de hand van onvolledige...
Breuken enzo (VO)
Breuken behoren tot de lastigste onderdelen van het rekenen. Veel leerlingen hebben hier problemen mee omdat ze een gebrekkig inzicht in breuken hebben. Met de tastbare...
... omdat onderwijs ook Šnders kan