WAT IS HET... - MIJN EERSTE DOCUBOEK
informatie:
in kleur
met veel fotomateriaal
hardcover
ca. 32 blz. incl. woordenlijst
bijlagen:
Voorbeeld info+
 
Informatieve leesserie over ziektes en aandoeningen
In de reeks Wat is het... wordt aan jonge lezers uitgelegd hoe het is om een bepaalde aandoening of ziekte te hebben. Er staat ook in wat voor hulp en welke hulpmiddelen er zijn. De boeken gaan o.a. in op hoe het is om doof of blind te zijn en wat het betekent als iemand kanker heeft.

Wat is het... = Mijn Eerste Docuboek
Wat is het... maakt deel uit van Mijn Eerste Docuboek. Deze leesserie biedt nu al meer dan 175 boeken voor informatief lezen. De boeken zijn alom bekend als de Corona-reeks. De boekenseries zijn uitstekend te gebruiken voor werkstukken rond wereldoriënterende onderwerpen of als verklarend materiaal naast de lesstof. Ook voor de leerkracht bieden de boeken aanvullende informatie bij het behandelen van specifieke onderwerpen binnen de lesstof. De boeken worden geprezen om hun heldere kijk op de onderwerpen en het voortreffelijke taalgebruik. Er zijn nu bijna 30 verschillende reeksen, rond bijvoorbeeld muziekinstrumenten, materialen, wilde dieren, kunst, huisdieren, het heelal en aardrijkskundige begrippen. En de titels blijven komen!

Mijn eerste docuboek leesseries:

  • Voor beginnende lezers, 7 - 8 jaar
  • Honderden boeken: zeer grote variatie in onderwerpen
  • Tekst / beeld = 50/ 50
  • Handzaam formaat (22,5 x 20 cm) met harde kaft
  • Eigentijds beeldmateriaal
  • Incl. woordenlijst, tips en online (te printen) lesmateriaal rond woordenschat

Waaruit bestaat de leesserie Wat is het...?
De serie bevat de volgende leesboeken:
- Kanker
Ken jij iemand die kanker heeft? Heb je er wel eens aan gedacht hoe dat is? Leerlingen lezen in dit boek wat kanker is en hoe het is om kanker te hebben.

- Syndroom van Down
Ken jij iemand die het syndroom van Down heeft? Heb je er wel eens aan gedacht hoe dat is? In dit boek kunnen leerlingen lezen hoe het is om het syndroom van Down te  hebben. 
Voorbeelden uit Syndroom van Down... Wat is het? (klik op de afbeelding voor een vergroting):

- Doof zijn
Heb je wel eens iemand ontmoet die doof of slechthorend is? Heb je je wel eens afgevraagd hoe dat voor zo iemand is? Leerlingen krijgen in dit boek een duidelijke uitleg over doofheid: Hoe komt het dat mensen doof zijn en hoe gaan zij om met doofheid?

- Blind zijn
Heb je wel eens iemand ontmoet die blind of slechtziend is? Heb je je wel eens afgevraagd hoe dat voor zo iemand is? Leerlingen worden aangezet tot denken over blindheid, wat zijn oorzaken van blindheid en hoe kan er het best mee omgegaan worden?

- Leven in een rolstoel
Heb je wel eens iemand ontmoet die de hele dag in een rolstoel zit? He je je wel eens afgevraagd hoe dat voor zo iemand is? Dit boekje geeft duidelijke uitleg over de verschillende rolstoelen die gebruikt worden en aanpassingen die moeten worden gedaan voor rolstoelgebruikers.

Voor welke leerlingen is Mijn Eerste Docuboek geschikt?
Mijn Eerste Docuboeken zijn in de eerste plaats geschikt voor leerlingen in groep 4/5 om zélf te lezen. De boeken hebben uiteenlopende (informatieve) onderwerpen en door de diversiteit spreken ze elke leerling aan. Een boek uit Mijn Eerste Docuboek is ook erg geschikt voor die leerling die minder door fictie wordt aangesproken.

Informatief lezen en woordenschatverrijking
De leerlingen zullen door de aansprekende onderwerpen geboeid raken en meer over een onderwerp willen weten. Gaandeweg breidt hun woordenschat zich uit. Veel woordenschat wordt immers door lezen verworven! Juist ook bij taalzwakke leerlingen vergroot je de woordenschat door ze veel informatieve teksten, zoals Mijn Eerste Docuboeken, te laten lezen. Ook in de onderbouw kan de woordenschatontwikkeling met Mijn Eerste Docuboek een boost krijgen door veel interactief voor te lezen en vragen te stellen.

Info+: gerichte oefening op het gebied van woordenschat
Bij de leesseries van Mijn Eerste Docuboek heeft u ook toegang tot Info+. Dit zijn printbare verwerkingsbladen voor uw leerlingen. Leuke en gerichte oefening op het gebied van woordenschat, mét 1-op-1-antwoordbladen. De verwerking bij een boekje beslaat max. 2 A4.
Een voorbeeld van een werkbladen vindt u rechts, naast de serieafbeelding (uit de serie Het leven van een... van Mijn eerste docuboek).

 
Download uw Info+ materialen
U heeft toegang tot het extra Info+-lesmateriaal bij aanschaf van een serie en/of losse uitgaven. Alle Info+ verwerkingsbladen staan op een aparte pagina. Klik hier, zoek het Info+ bestand wat bij uw serie hoort, download het bestand en u kunt vervolgens de bladen naar keuze printen.
 
 

Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
MED1509789054958772Kanker - Mijn eerste docuboek€ 12,00
MED1919789055665532Blind zijn - Mijn eerste docuboek€ 12,00
MED1929789055665549Leven in een rolstoel - Mijn eerste docuboek€ 12,00
MED08KBWat is het... - Mijn eerste docuboek, Info+ kopieerboek€ 9,50
MED1519789054958789Syndroom van Down - Mijn eerste docuboek€ 12,00
MED1909789055665525Doof zijn - Mijn eerste docuboek€ 12,00

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
Recensies

 

Anderen bekeken ook:
Mijn eerste docuboekMijn eerste docuboek

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan