SPEL EN SPEEL - QUIZ IT! JUNIOR
informatie:
quizspel / kwartetspel
set bestaat uit ongeveer 50 kaarten
kleurrijk geÔllustreerd
antwoorden inbegrepen!
3 delen
voor kinderen in de midden- en bovenbouw
incl. kunststof opbergdoosje
bijlagen:
Artikel Leeuwarder Courant over Spel en speel
Voorbeelden ij of ei
Voorbeelden variabox
Voorbeelden werkwoordraadsels
 
Spelenderwijs leren spellen?
Dat kan met deze nieuwe quizspellen! Spel en speel spellingraadsels met ei en ij en Spel en speel spellingraadsels varia (met ei en ij, au en ou, dje en tje) zijn unieke spellen, namelijk een kwartet- en een quizspel in één! Spel en speel werkwoordraadsels is een uitdagend quizspel rond (werkwoord)spelling, met veel vragen waarbij leerlingen oefenen met het ‘taxikofschip’ (maar bevat geen kwartet.)
Voor welke leerlingen zijn de QUIZ IT's Spel en speelgeschikt?

De QUIZ IT’s! rond spelling zijn geschikt voor leerlingen die in de middenbouw met (werkwoord)spelling bezig zijn, of extra uitdaging nodig hebben. Ook geschikt voor leerlingen die juist extra oefening nodig hebben in de bovenbouw.

De QUIZ IT’s!  met de spellingraadsels rond homofonen zijn geschikt voor het oefenen van woorden en hun betekenissen. Op de kaartjes staan namelijk steeds 4 woorden die hetzelfde klinken als 4 woorden op een ander kaartje, maar deze worden anders geschreven (en betekenen ook iets anders). Homofonen (veil en vijl bijvoorbeeld) hebben dus dezelfde klanken, maar verschillende betekenissen. Uit de context moet de juiste betekenis worden afgeleid. Dit gebeurt op het kaartje met een speciaal getekende illustratie en een korte duidelijke omschrijving achter het woord. Een toevoeging aan het kwartet is dat op de achterkant van ieder kaartje een quizvraag staat die nog als extraatje beantwoord kan worden. Het spel is zelfs ook alleen te spelen met deze achterkanten, dan hoeft er niet te worden gekwartet.
 
Waaruit bestaat een QUIZ IT! Spel en speel?
De Spel en speel werkwoordraadsels is net als een gewone Quiz It! en bestaat uit 50 kaarten met raadsels en de antwoorden op de achterkant.
De andere twee Spel en speel QUIZ IT’s! zijn kwartetten en bestaan uit 48 kaarten, namelijk 12 kwartetten. Op de achterkanten staan vragen waarbij losse antwoordkaartjes de mogelijkheid bieden om het antwoord zelf na te kijken. De schoolversies hebben bovendien een polypropyleen (zacht plastic) opbergdoosje.

Verschillende manieren van spelen
De spellen kunnen op meerdere manieren worden gespeeld. Iedere speler kan bijvoorbeeld zeven kaarten krijgen en de rest van de kaarten is de pot. Heb je vier kaarten die bij elkaar horen (‘Mag ik de ‘vijl’ van woorden met de ‘ij van ijsje’>), dan heb je een kwartet en leg je dit voor je op tafel. Een extraatje kan zijn dat je de kaart pas van iemand mag hebben als je ook de quizvraag op de achterkant juist hebt beantwoord. Het spel kan ook alleen met de achterkanten worden gespeeld, dan wordt het een QUIZ IT’! zoals er al vele titels bij Schoolsupport succesvol bestaan. In dit geval zijn er bij deze QUIZ IT’s! aparte antwoordkaartjes zodat het antwoord opgezocht moet worden en niet al ontdekt kan worden op de kaart zelf…
 
Waarom is spelling belangrijk?
Spelling wordt vaak gezien als een 'vervelend' onderdeel van het vak Nederlands. Daarnaast wordt in de maatschappij een behoorlijk dubbelzinnige houding tegenover aangenomen. Aan de ene kant vinden nogal wat mensen dat ze mogen schrijven zoals zij dat zelf willen, aan de andere kant wordt er door mensen zeer kritisch en afkeurend gekeken naar teksten waarin spellingsfouten staan.

Spelling is een leerproces dat start in de basisschool en een heel leven lang moet worden bijgeschaafd en bijgestuurd. Waarom is dat nu per se nodig? Spelling gaat over taal en taal verandert: woorden verdwijnen en nieuwe woorden ontstaan. Oude woorden moeten uit woordenboeken verdwijnen of moeten met de 'nieuwe' betekenis worden opgenomen, nieuwe woorden moeten worden opgenomen en dan moeten er afspraken zijn over de schrijfwijze van die nieuwe woorden. De kinderen van vandaag moeten in staat zijn de woorden die ze mondeling gebruiken, ook correct te schrijven op zo'n manier dat iedereen weet waarover het gaat, volgens de afspraken dus (bron: www.taalunieversum.org).
Schoolsupport draagt hieraan bij met leerzame, maar ook leuke spellen: deze QUIZ IT’s!
 
Meer opbrengstgericht werken aan spelling
Het is belangrijk om aandacht te geven aan spelling. De Stichting voor Leerplanontwikkeling heeft onderzoek gedaan naar (remediërende) materialen voor spelling en heeft van Schoolsupport ook de uitgaven Taal: een lachertje!, TaalklapperenSpellingkampioen op haar lijst staan. Neem ook een kijkje op de betreffende pagina’s. 

Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
QT259QUIZ IT! Junior Spel en speel! Spellingraadsels ei of ij + box€ 8,95
QT269QUIZ IT! Junior Spel en speel! Spellingraadsels varia + box€ 8,95

Kerndoelenverantwoording:

11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: • regels voor het spellen van werkwoorden; • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; • regels voor het gebruik van leestekens.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
goed
Ouder zoon van 7 bijna 8 / Ook school maatschappelijk werker / Ouder
Ik speel het ei/ij kwartet spel als ouder met mijn kind. Hij pikt nl. niet vanzelfsprekend de spelling op. Het droog oefenen frustreert hem. Een spel spelen is leuk. Hij oefent veel meer woorden op deze manier omdat hij het langer leuk vindt. Het moet een hele kunst geweest zijn om het ei/ij kwartet compleet en kloppend te maken. Dit maakt dat er soms woorden in staan die hij nu (maar ook in de toekomst) niet heel vaak zal gebruiken. Verder fantastische vinding! Hele leuke werkvorm.

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan