UITDAGER VAN DE MAAND - SCHOOL AAN ZET PAKKETTEN
informatie:
verrijkend lesmateriaal
keuze uit klaspakket, leerlingpakket of leesboekenpakket
9 Uitdagers
incl. handleiding
bijlagen:
9 Uitdagers School Aan Zet
Handleiding School Aan Zet
 

Verrijkingsmateriaal voor excellente leerlingen

Op veel scholen krijgen excellente leerlingen steeds vaker verrijkingsmateriaal aangeboden in een aparte plusklas. Excellentie staat volop in de belangstelling, maar hoe kunnen we de excellente kinderen ín de klas voldoende uitdaging geven?

Uitdager van de maand
School Aan Zet heeft Uitdagers ontwikkeld om het professioneel handelen rond excellente en begaafde leerlingen in het basisonderwijs te stimuleren én de opbrengsten voor de hele groep te bevorderen. Ze richten zich bij dit project op excellente en hoogbegaafde leerlingen in de bovenbouw die bovengemiddeld presteren op het gebied van rekenen-wiskunde en natuur & techniek.

Verrijkingsmateriaal bij Zinder en Sterrenwerk
Schoolsupport heeft op het vlak van natuur & techniek materiaal beschikbaar gesteld waar de Uitdagers bij zijn ontwikkeld. Andere uitgevers hebben dit ook voor rekenen-wiskunde gedaan. Bij Schoolsupport gaat het om de volgende (lees)boeken uit de series Zinder en Sterren:

- Kunst als wetenschap
- Machtige prachtige aarde
- Lang leve je lijf
- Skiën in de woestijn
- Op heterdaad betrapt – Stropen in Afrika
- Onderzoek naar stormen
- Het weer en meteorologen
- Louis Pasteur en het gevecht tegen microben
- Onderzoek naar simpele organismen

Waaruit bestaan de School Aan Zet pakketten?
Alle titels van Zinder en Sterren bij de Uitdagers kunt gemakkelijk in een pakket bestellen. De School Aan Zet pakketten zijn er in een klas-variant, een leerling-variant en enkel de keuze voor de leesboeken. 

Bij de klas-variant gaan we uit van een groepje van maximaal 5 (meer- en hoog) begaafde leerlingen die gaan werken met de lees- en werkboeken. De terugkoppeling van hun leeractiviteiten worden na afloop met de hele klas gedeeld. Bij de leerling-variant zitten alle titels niet 5x, maar 1x in het pakket (incl. de Zinder-werkboeken). Bij de leesboeken-variant ontbreken de Zinder-werkboeken. 

Aan alle pakketten zijn de handleiding en de 9 Uitdagers uitgeprint toegevoegd. Deze zijn tevens te downloaden onder Bijlagen rechtsbovenaan deze pagina.

Voor wie zijn School Aan Zet pakketten bedoeld?
De Uitdagers in de School Aan Zet pakketten zijn geschikt voor begaafde en intelligente leerlingen én leerlingen die vlot zijn in een enkel vakgebied. De groep excellente leerlingen kan kwetsbaar zijn en hun talent om uiteenlopende redenen niet ontwikkelen, we spreken dan van onderpresteerders. Voor hen zijn de Uitdagers ook bedoeld. De Uitdagers van de maand bij Zinder en Sterren zijn voor de groepen 6 t/m 8. 

Differentiëren
Het ‘beredeneerde aanbod’ voor excellente leerlingen bestaat uit de methode compact aanbieden (omdat deze leerlingen sneller leren, met grotere denkstappen) en een aanvullend verrijkingsaanbod. Het verrijkingsaanbod is geen extraatje! Verrijking is een onderdeel van het basisaanbod voor de ‘toptalenten’. Houd vooral vast aan de gedachte dat u wilt dat leerlingen zich ontwikkelen. U wilt immers dat leerlingen leren en niet alleen laten zien wat ze al kunnen. Dit schema geeft een voorbeeld hoe het clusteren van leerlingen in drie groepen met ongeveer gelijke onderwijsbehoeften eruit zou kunnen zien:

Uitdager van de maand - schema clusteren leerlingen met gelijke onderwijsbehoften

Handvatten voor leerkrachten en directie
Het lesmateriaal bij de School Aan Zet pakketten biedt meer dan de Uitdagers op zich. Het geeft leerkracht en directie handvatten hoe deze Uitdagers ingezet kunnen worden in de klas en hoe de leerlingen hierbij begeleid kunnen worden. Ook wordt informatie gegeven over de selectie van excellente leerlingen en het opstellen van leerdoelen.

Een belangrijk idee achter de ontwikkeling van de activiteiten is dat excellente kinderen doelgericht met verrijkingsonderwijs bezig moeten zijn en dat de eigen leerkracht ze daarbij begeleidt. Daarnaast betrekt de leerkracht ook de rest van de klas bij de Uitdagers, zodat de leeropbrengsten van de hele groep vergroot. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de Uitdager past binnen de organisatie in de klas. Hoe begeleid je bijvoorbeeld de excellente kinderen aan de instructietafel binnen je klas?

Ervaringen van leerkrachten
Leerkrachten reageren enthousiast op de Uitdagers: ‘doe het, het heeft een positieve uitwerking.’
Ze gaven aan dat de ‘doelen en vaardighedenlijst’ motiverend werkte: ‘Het heeft echt meerwaarde om met leerdoelen te werken’. 


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
SAZ01Pakket klas (5x4 leesboeken Sterren, 5x5 leesboeken Zinder, 5x5 werkboeken, 1 handleiding)€ 425,00
SAZ02Pakket leerling (4 leesboeken Sterren, 5 leesboeken Zinder, 5x1 werkboeken, 1 handleiding)€ 100,00
SAZ03Pakket leesboeken (4 leesboeken Sterren, 5 leesboeken Zinder, 1 handleiding)€ 90,00

Kerndoelenverantwoording:

4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan