Studievaardigheden (9 artikelen)
Talentmix
Talentmix is een compleet pakket waarbij leerlingen zich bewust worden van hun talent en deze kennis gaan toepassen in activiteiten. Met een kleurrijk Doeboek worden de leerlingen...
KlimSlim Schoolagenda
Schoolagenda's zijn frisse, hedendaagse agenda die op speelse wijze en stapsgewijs vaardigheden rond leren leren aanbiedt en inoefent.
Talentagenda's
Ieder kind in elke groep een eigen schoolagenda! De Talentagenda is ideaal voor het plannen van schoolwerk, maar is ook een instrument dat de...
Je huiswerk maken zonder ziek te worden
Het boek Je huiswerk maken zonder ziek te worden helpt je met plannen en leren.  Een praktisch, geïllustreerd boek voor iedere...Productcode: LEL04
ISBN: 9789059324121
Organiseer jezelf zonder je hoofd te verliezen
Het boek Organiseer jezelf zonder je hoofd te verliezen helpt je met plannen en organiseren. Een praktisch, geïllustreerd boek voor iedere...Productcode: LEL02
ISBN: 9789059323445
Lach & Leer
Lach & Leer is een reeks boekjes over aan school gerelateerde onderwerpen, die niet direct in de les aan bod komen....
Stippestappen
Het figuurtje Stippe wijst kinderen in de midden- en bovenbouw van de basisschool de weg naar een goede werk- en leerhouding: stilzitten, stil zijn,...Productcode: STS02
ISBN: 9789059327634
Abimo schoolagenda's
Bedoeld om kinderen zelfstandiger te maken en hen te leren plannen. Natuurlijk ook om contact te onderhouden tussen school en thuis en gewoon omdat ze heel leuk zijn. Mooi...
Concentreer en leer
Concentratieproblemen bij kinderen zijn de oorzaak van allerlei leerproblemen. Uta Stücke is in Duitsland erkend deskundige op dit terrein. Haar...
... omdat onderwijs ook Šnders kan