CONTACT MAKEN
informatie:
Zwart wit
168 blz
softcover
Auteurs: Tom Boves & Marijke van Dijk
 
Contact maken - communicatieve vaardigheden voor leerkrachten
Scholen streven doorgaans naar een open, veilige sfeer en naar een respectvolle omgang met leerlingen en ouders. Maar hoe geeft u daar inhoud aan? Contact maken vertaalt begrippen als openheid, respect en veiligheid naar concreet gedrag. Aan de hand van praktische do’s en don’ts leert u welk gedrag effectief is en past binnen een professionele schoolcultuur. Interviews en praktijkvoorbeelden bieden aankomende, maar ook ervaren docenten tips en inspiratie.

Waaruit bestaat het boek Contact maken?
In het boek komen de volgende punten aan bod:
• Wat is contact maken eigenlijk, en waarom is het belangrijk?
• Hoe is uw houding als leerkracht van invloed op de kwaliteit van contact en pedagogische begeleiding?
• Welke non-verbale uitingen helpen u het contact met leerlingen, ouders en collega’s op positieve wijze aan te gaan en te onderhouden?
• En hoe houdt u op respectvolle en open manier leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en prestaties?

 

Al deze vragen komen aan bod in ‘Contact maken’. U leert hoe u samen met leerlingen afspraken maakt over de gang van zaken in de klas en krijgt een praktische oplossing voor ‘motivatieproblemen’. Ook het contact met ouders en collega’s krijgt ruime aandacht.

Voor wie is Contact maken geschikt?
Dit boek is geschikt voor alle leerkrachten in het basisonderwijs.

Werken met ‘Contact maken’, laat zien hoe eigen gedrag inwerkt op de mensen om je heen. Past u de eenvoudige technieken van het boek toe, dan heeft u niet alleen een beter contact met leerlingen, ouders en collega’s; u zult ‘s avonds met meer energie thuiskomen en meer bevrediging putten uit uw werk. De technieken en vaardigheden van Contact maken passen binnen elke vorm van onderwijs en staan los van onderwijsvernieuwingen. Ze ondersteunen de pedagogische begeleiding in de klas en brengen een professionele communicatiecultuur in het onderwijs.

Over de auteurs
Tom Boves en Marijke van Dijk zijn experts en trainers in (non-)verbale communicatie. Ze richten zich op het professionaliseren van de gespreksvoering binnen het onderwijs.

Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
GOR3311Contact Maken - leerkrachten€ 29,25

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan