STERRENWERK TAAL
informatie:
serie werkboekjes met taaltaken voor meer- en hoogbegaafde kinderen
20-24 p. per werkboekje
volledig in kleur
antwoordenboekje
bijlagen:
Handleiding Sterrenwerk Taal
Sterrenwerk voorbeeld werkboek - (w)Onderwater
Sterrenwerk voorbeeld werkboek - De ruimte in
 

Uitdagende en verrijkende taaltaken voor slimmeriken

Sterrenwerk Taal is een serie werkboekjes met uitdagende taaltaken waarmee (hoog)begaafde kinderen zelfstandig hun taalvaardigheid en inzicht in taal verbreden en verdiepen.
Daarom biedt Sterrenwerk Taal verdiepende taaltaken, en dat bovendien in een uitdagende vorm: speelse en originele opdrachten, raadsels en puzzels, creatieve en open opdrachten. Een voorbeeld: ‘Schrijf een wens die jij zou uitspreken bij het zien van een vallende ster. Let wel: je wens moet bestaan uit twee regels met gepaard rijm, hij moet minstens vijftien woorden bevatten én het woord wens mag er niet in voorkomen.’In veel oefeningen gaat het om de taalvormen en de inhoud tegelijk. Zo doen de kinderen kennis op over bijvoorbeeld het zonnestelsel, geschiedenis, ruimtevaart, diepzeeonderzoek en sterrenbeelden. 

Taal voor gevorderden
In Sterrenwerk Taal passeren zeer veel aspecten van taal de revue. Uiteraard is er aandacht voor ‘moeilijke’ woorden, spreekwoorden, onregelmatige werkwoorden, zinsontleding en het werken met een (online) woordenboek. Maar ook voor literaire vormen zoals mythen, legenden, sonnetten, rijmschema’s of het enjambement. Voor de juiste schrijfwijze van (zeer) grote getallen. Voor het trekken van conclusies uit leesteksten. Voor het zelf vormen van nieuwe woorden zoals samenstellingen en afleidingen. Sterrenwerk Taal biedt echte verdieping ten opzichte van reguliere methoden.

Waaruit bestaat Sterrenwerk Taal?
De serie bestaat tot nu toe uit twee werkboeken voor 10-12 jaar. De leerlingen werken zonder begeleiding. Ze lezen de instructies zelfstandig, maken de opdrachten en kijken hun werk na met het antwoordenboek.

Voor wie is Sterrenwerk Taal bedoeld?
De blauwe deelserie van Sterrenwerk Taal (10-12 jaar) is bedoeld voor plusleerlingen in groep 7 en 8, en eventueel voor hoogbegaafde leerlingen in groep 6 en 7.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
SWTL50Sterrenwerk Taal startset (2x5 werkboeken + 1x antw.-boek) € 36,50
SWTL21Sterrenwerk Taal 10-12 jr (W)onderWater, werkboek (set 5 ex.)€ 14,95
SWTL22Sterrenwerk Taal 10-12 jr De ruimte in, werkboek (set 5 ex.)€ 14,95
SWTL29Sterrenwerk Taal 10-12 jr antwoordenboek€ 8,95

Kerndoelenverantwoording:

4 De leerling leert strategieŽn te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.
5 De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, deze informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
7 De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
8 De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.
9 De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.
11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: • regels voor het spellen van werkwoorden; • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; • regels voor het gebruik van leestekens.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Recensies

 

Anderen bekeken ook:
Sterrenwerk EngelsSterrenwerk Engels

lees meer Lees Meer
Sterrenwerk RekenenSterrenwerk Rekenen

lees meer Lees Meer
Sterrenwerk TechniekSterrenwerk Techniek

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan