HOOGBEGAAFDHEID IN KAART
informatie:
26-delige kaartenset
dubbelzijdig
A5
in kleur
bijlagen:
Inleiding Hoogbegaafdheid in kaart
Voorbeeldkaarten Hoogbegaafdheid in kaart
 
Wat biedt Hoogbegaafdheid in kaart?
De kaarten van Hoogbegaafdheid in kaart ondersteunen u als leerkracht/begeleider om hoogbegaafdheid te leren zien aan de hand van 3 thema’s: leergedrag, emotioneel gedrag en sociaal gedrag. Op de kaarten staat gedrag benoemd van (hoog)begaafde kinderen in relatie tot het probleem dat er achter zit. Daarna wordt ingegaan op omgevingsfactoren (hetgeen dat invloed heeft op het probleem) en mogelijke interventies. Auteur en hoogbegaafdheiddeskundige Lilian van der Poel komt veel in scholen en hoorde over haar prototype: ‘dat hebben we nodig, dit is echt een handige tool...’.

Voor wie is Hoogbegaafdheid in kaart geschikt?
De kaarten bieden ondersteuning bij het herkennen van hoogbegaafde leerlingen in de klas of op school. Leerkrachten, intern begeleiders en andere professionals die met kinderen werken kunnen de kaarten hiervoor inzetten. Veel leerkrachten zien te weinig hoogbegaafde leerlingen om ze goed te leren herkennen. Ook zijn er hoogbegaafden in allerlei smaakjes. Deze kaarten helpen bij het signaleren van hoogbegaafden. De kaarten helpen het gedrag van het hoogbegaafde kind te herkennen. De kaarten bieden een aantal strategieën om hoogbegaafde kinderen te helpen zich te ontwikkelen.

Waaruit bestaat Hoogbegaafdheid in kaart?
De kaartenset bevat 24 (dubbelzijdige) inhoudelijke kaarten verdeeld over 12 onderwerpen die weer onderverdeeld zijn in 3 rubrieken:

Leergedrag
1. Motivatie
2. Doorzetten
3. Geheugenproblemen
4. Kennisgebrek

Emotioneel gedrag
5. Faalangst
6. Frustratie
7. Stress
8. Sensitiviteit

Sociaal gedrag
9. Onderpresteren
10. Onafhankelijkheid
11. Zelfstandigheid
12. Samenwerken

Ieder onderwerp bestaat uit 2 dubbelzijdige kaarten met telkens dezelfde structuur:
- Wat zie ik?
- Waarom gedraagt de leerling zich zo?
- Wat kan ik doen om te helpen?
- Wie kunnen helpen?

Wat is Hoogbegaafdheid in kaart niet?
Hoogbegaafdheid in kaart is geen aankruislijstje zodat leerkrachten het aantal signalen kunnen noteren. Op grond daarvan zou de docent dan kunnen zien hoe groot de kans is dat hij daadwerkelijk een hoogbegaafd kind tegenover zich heeft. Daar schuilt een risico in, namelijk dat er wéér een aankruislijstje komt, en dat er kinderen buiten beeld komen omdat ze niet aan voldoende 'eisen' voldoen. De kaarten stellen geen diagnose. Ze helpen u op weg bij het herkennen van signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Ziet u meer dan vijf kenmerken van hoogbegaafdheid? Bied de leerling dan onderwijs op zijn niveau. Een diagnose is dan niet meer belangrijk: de leerling krijgt passend onderwijs.

Aanbevolen door universitair hoofddocent Evelyn Kroesbergen
Evelyn Kroesbergen, verbonden als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht bij de faculteit Sociale wetenschappen zegt over de kaarten: "Hoogbegaafdheid in kaart zou op de koffietafel van elke basisschool moeten liggen. Om gewoon eens door te bladeren... en er achter te komen dat die ene leerling - waarvan je eigenlijk niet zo goed weet wat je er mee moet - staat beschreven! De pakkende teksten zijn kort en duidelijk. Je hoeft geen uitgebreid boekwerk door te nemen om toch de meest voorkomende problemen bij hoogbegaafde kinderen te leren zien en begrijpen. Het idee van de kaarten is geniaal in zijn eenvoud. Hier zullen veel kinderen en hun leerkrachten van kunnen profiteren!"

Hoogbegaafdheid in kaart: uniek in zijn eenvoud!
De kaarten geven inzicht in het gedrag van de leerling. Dit zijn sleutels tot handelen. Op de kaarten van ieder onderwerp staat een aantal strategieën die samen met de ouders en de leerling ingezet kunnen worden. Op de achterkant staat welke samenwerking het meeste resultaat geeft. Dit is onderzocht door auteur Lilian van der Poel. Een tip van haar: maak met een ring of een spiraal de kaarten aan elkaar vast zodat je altijd de kaart voor je hebt liggen die je op dat moment nodig hebt.

Bekijk ook de informatiefolder van Hoogebegaafdheid in Kaart (FOL59B)


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
HBK019789086646029Hoogbegaafdheid in kaart - kaartenset 1x€ 31,50
HBK02Hoogbegaafdheid in kaart - kaartenset 2x€ 44,50
HBK05Hoogbegaafdheid in kaart - kaartenset 5x€ 65,00

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan