AAN JOU DE KEUS!
informatie:
Praktijkmap A4
76 p.
werkschriftjes apart bestelbaar per 10 stuks
bijlagen:
Deel handleiding
Een resultaat van de leerlingenraad (AD 28-1-2010)
Inhoudsopgave
Interview Basisschool Sint Jozef
Interview met auteur Alex de Bruijn
Interview OBS De Sleutel
Onderwijsprijs Zuid
Stappenschema
Voorbeeld Verkiezingsbulletin
Voorbeeldpagina Gemeenteraad
Voorbeeldpagina Tweede Kamer
 
Waarom Aan jou de keus!?
De praktijkmap Aan jou de keus! is bedoeld om scholen te prikkelen concreet iets te doen aan de betrokkenheid van leerlingen bij de school en om hen daarbij een praktische methode - ervaringsleren! - aan te bieden. Want deze aanpak houdt niet op bij het houden van de verkiezingen. Het is de bedoeling dat er daadwerkelijk een leerlingenraad gaat functioneren op de school. Vertegenwoordigers van de partijen die de meeste stemmen hebben gekregen, komen in de raad. De raad wordt voorgezeten door de 'burgemeester', een leerkracht. Uit hun midden wijzen ze twee 'wethouders' aan. Dit 'college van B en W' bereidt besluiten voor en voert ze uit. Net als in een echte gemeenteraad.

Actief burgerschap
Volgens Alex de Bruijn bevordert een leerlingenraad niet alleen de betrokkenheid van de leerlingen bij de school maar werkt het breder: het leert leerlingen wat actief burgerschap is. "Actief burgerschap vind ik het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die het kleine of grote algemene belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad leren kinderen om te gaan met dit principe." Actief burgerschap is ook terug te vinden in de indicator 3.9 van de onderwijsinspectie en gaat o.a. over burgerschapseducatie: de school heeft een aanbod gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Kwaliteitszorg: geef kinderen ook een stem!
Scholen hebben over het algemeen veel aandacht voor kwaliteit. Dat zijn ze ook verplicht. Door ook leerlingen hierbij te betrekken, laat de school geen informatie liggen. De leerlingen zijn immers de feitelijke gebruikers van de school. Zij hebben daarom vaak zinnige ideeën waar een team zelf niet altijd direct aan denkt. Via de leerlingenraad worden die ideeën gehoord en omdat het een officieel orgaan is op de school, worden ze ook serieus bekeken. De Bruijn: "Het gaat meestal om heel goede plannen die beslist kwaliteitsverhogend werken!" De Bruijn vervolgt: "Hoewel de leerlingenraad bij ons alleen voorstellen mag doen en mag beslissen over praktische zaken, komen ze ook wel eens met opmerkingen over onderwijsinhoudelijke zaken. Die opmerkingen nemen we heel serieus."

Praktijk én theorie
Aan jou de keus! is een praktijkgerichte methode voor ervaringsleren in groep 6, 7 en 8 waarmee stap voor stap gewerkt wordt aan het bevorderen van leerlingbetrokkenheid op school m.b.v. verkiezingen voor een leerlingenraad. Parallel hieraan krijgen de leerlingen theorie aangeboden over politieke partijen, het houden van verkiezingen, bekendmaken van je ideeën, de werking van een gemeenteraad (hoofdstuk 2) resp. de Tweede Kamer (hoofdstuk 3) etc. Deze theorie wordt verwerkt in speelse verwerkingsopdrachten. Het stappenplan zelf staat uitgeschreven in hoofdstuk 1 en is bestemd voor de leerkracht. Totale verwerkingsduur: 4 à 5 blokuren.

Waaruit bestaat Aan jou de keus!?
Aan jou de keus! bestaat uit een praktijkmap voor de leerkracht en werkschriftjes voor de leerlingen, waarin de werkbladen uit de praktijkmap gebundeld zijn. Deze werkschriftjes zijn per 10 stuks te bestellen.

Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
AJK02AJK Werkschriften Gemeenteraad (set 10 ex.)€ 12,50
AJK03AJK Werkschirften Tweede Kamer (set 10 ex.)€ 12,50
AJK019789086640003AJK Praktijkmap€ 69,50

Kerndoelenverantwoording:

36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
Recensies

 

Anderen bekeken ook:
TjoezzTjoezz

lees meer Lees Meer
Kleine mensen ... grote vrienden!Kleine mensen ... grote vrienden!

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan