ABCDE... IK BEGRIJP HET!
informatie:
begrijpend lezen
6 niveaus
per niveau 24 informatieve teksten
verschillende bestelmogelijkheden
bijlagen:
AVI- en CLIB-niveaus teksten
Ervaringen BS De Rank
Ervaringen zwarte school (Amsterdam)
Overzicht teksten niveau AA
Overzicht teksten niveaus A-B-C-D-E
Pakketoverzicht
Voorbeeld tekst- en opdrachtkaart niveau AA
Artikel Duurzaam Onderwijs over leesonderwijs
 
Waaruit bestaat ABCDE... Ik begrijp het!?
Zelfstandig begrijpend lezen voor leerlingen op hun eigen niveau. Dat is ABCDE... Ik begrijp het! De serie bestaat uit zes tekstniveaus AA, A, B, C, D en E van begrijpend lezen. Per niveau krijgt u 12 tot 24 inspirerende en informatieve teksten en 2 tot 4 toetsteksten per niveau. Alles op het tekstniveau en tempo van de leerling. Daarnaast ontvangt u handige antwoordboeken en scorekaarten.
 

Wie werken er met ABCDE?
Basisscholen die ABCDE... Ik begrijp het! inzetten:

 • Binnen het zelfstandig werken: zelfstandig begrijpend lezen op eigen niveau (differentiatie binnen klasverband). 
 • Naast de bestaande methode begrijpend lezen op punten als differentiatie, beleving, aansluiting CITO of mogelijkheden voor zelfstandige verwerking tekort schiet. 
 • Binnen de RT. 
 • Voor extra werk (bijv. voor 'pluskinderen'). 
 • Als een methode zien en 'methode-vervangend' aanschaffen, bijvoorbeeld omdat men combinatieklassen heeft.
 • Speciaal onderwijsscholen en ABCDE...Ik begrijp het!
 • Voor Ralfi lezen geschikte teksten zoeken. 
 • Voor rugzakleerlingen één of enkele niveaus aanschaffen. 
 • En nu ook voor zwakkere lezers in groep 4-5 het niveau AA!
   De teksten op de tekst- en opdrachtkaarten van ABCDE... Ik begrijp het! passen ook in de nieuwe aanpak van woordenschatonderwijs: PLWL (Pratend en lezend woorden leren) n.a.v. onderzoek van Onderwijs Maak Je Samen en Universiteit Groningen, voortkomend uit inzichten van Isabel Mack e.a.
Geen woorden leren om het woorden leren! Niet losse woorden, maar woorden in zinnen en teksten staan voorop bij ABCDE... Ik begrijp het!
 


Serie AA voor uw leeszwakke leerlingen

Op verzoek van scholen die met ABCDE werken hebben we een serie AA-kaarten toegevoegd. Lage avi (3,4,5) en hoge motivatie is een zeer geschikte combinatie voor oudere leeszwakke leerlingen en desgewenst voor begrijpend lezen in groep 4. Deze serie bestaat uit 12 tekstkaarten met bijbehorende opdrachtkaarten en 3x een antwoordenboek.  Ook de basisets A t/m E bevatten zowel tekst- als opdrachtkaarten en 3x de antwoordenboeken.
 
Diverse toepassingsmogelijkheden voor ABCDE... Ik begrijp het!
ABCDE Schoolset  (BGL65x)
Deze set is bedoeld voor scholen die ABCDE methodevervangend gebruiken, of ABCDE juist geheel binnen zelfstandig werken willen inzetten. Deze set bestaat uit de tekst- en opdrachtkaarten 1-12 van niveau AA en 1-24 van de niveaus A, B, C, D en E in tweevoud. Alle bijbehorende antwoordenboekjes in viervoud en 5 sets (à 5 stuks) scheur-/werkschriften.

IB/RT-Startset (BGL60x)
Een IB/RT-Startset bestaat uit de tekst- en opdrachtkaarten 1-12 van de niveaus AA, A, B, C, D, een scheur-/werkschrift en alle antwoordenboekjes.

Aanvulset (BGL62)
Scholen die al met de IB/RT Startset zijn begonnen, kunnen een Aanvulset Compleet (BGL62) aanschaffen. Hierin zitten de kaarten 13-24 van niveau A-D en 1-24 van niveau E en een scheur/ werkschrift. 

Basisset Compleet (BGL61x)
Startset
 en Aanvulset vormen samen de Basisset Compleet: tekst- en opdrachtkaarten 1-12 van niveau AA en 1-24 van de niveaus A, B, C, D en E, vijf scheur-/werkschriften en 3x alle antwoordenboekjes.

ABCDE op cd!
Alle teksten van ABCDE zijn nu ook ingesproken op cd beschikbaar. Hiermee komt u nog meer tegemoet aan de behoeften van leerlingen die moeite hebben met het lezen. Zeer uitgebreide didactische en praktische informatie over ABCDE vindt u op www.abcde.nu. Schaf de luistercd's bij ABCDE... Ik begrijp het! aan en besteed ook aandacht aan begrijpend luisteren!


Overzicht leesniveaus ABCDE...Ik begrijp het!: 
ABCDE Tekst
AVI oud
Cilt (index leestechniek)
Clib (index begrijpend lezen)
Voor groep*
AA
4
E4
M4-E4
4-5
A
5-6-7
M5
E4-M5
4-5
B
6-7-8
E5
M5-M6
5-6
C
7-8-9
M6
M6-M7
6-7
D
9
E6-M7
M7-M8
7-8
E
9+
E7-E7+
E8-E8+
8-8+
 Beter begrip door luisteractiviteiten
Veel leerlingen in de bovenbouw hebben moeite met begrijpend lezen. Vroeg beginnen met begrijpend luísteren helpt problemen te voorkomen. In de onderbouw van het basisonderwijs wordt spelenderwijs gewerkt aan de mondelinge taalvaardigheid. Om dit op gestructureerde wijze vorm te geven hebben Verhoeven cum suis tussendoelen mondelinge communicatie ontwikkeld.

Eén van deze tussendoelen is het begrijpend luisteren. Hierbij leren kinderen zich te concentreren op en langere tijd te luisteren naar verhalen. Zij ontwikkelen een positieve luisterhouding en leren een verhaal of informatieve tekst te begrijpen. Ook leren ze onderscheid te maken tussen belangrijke en minder belangrijke informatie. Zij kunnen de plot van een verhaal of de hoofdgedachte van een presentatie weergeven en werken aan hun woordenschat. En dit alles heeft óók te maken met leesonderwijs.

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen hebben meer gemeen dan men vaak denkt. Beide hebben in feite dezelfde doelstelling, namelijk het betekenis geven aan een tekst door deze te verbinden met al aanwezige kennis.
Bron: Didaktief.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
BGL019789086640218ABCDE basisset A (incl. 3x antwoordenboek)€ 95,00
BGL0119789086642069ABCDE Extra set AA (incl. 3x antwoordenboek)€ 55,00
BGL029789086640225ABCDE Basisset B (incl. 3x antwoordenboek)€ 95,00
BGL039789086640249ABCDE basisset C (incl. 3x antwoordenboek)€ 95,00
BGL049789086640256ABCDE basisset D (incl. 3x antwoordenboek)€ 95,00
BGL05ABCDE basisset E (incl. 3x antwoordenboek)€ 95,00
BGL20ABCDE Antwoorden AA1-AA10€ 7,50
BGL21ABCDE extra Antwoorden A1-A10€ 7,50
BGL229789086640294ABCDE extra Antwoorden B1-B10€ 7,50
BGL239789086640300ABCDE extra Antwoorden C1-C10€ 7,50
BGL249789086640317ABCDE extra Antwoorden D1-D10€ 7,50
BGL25ABCDE extra Antwoorden E1-E10€ 7,50
BGL31ABCDE extra Antwoorden A13-A22€ 7,50
BGL32ABCDE extra Antwoorden B13-B22€ 7,50
BGL33ABCDE extra Antwoorden C13-C22€ 7,50
BGL34ABCDE extra Antwoorden D13-D22€ 7,50
BGL35ABCDE extra Antwoorden E13-E22€ 7,50
BGL60xABCDE Startset IB/RT AA + A-D; 1-12, ant.boek, hl, werkschr.€ 285,00
BGL62ABCDE Aanvullingset (17delig)€ 325,00
BGL65xABCDE Schoolset: alle kaarten in 2-voud, 5 hl, antw.b. in 4-voud, 25 werkschr.€ 1695,00
BGL69ABCDE Basisset Compleet VO€ 385,00
BGL71ABCDE, Luister je mee cd A€ 15,00
BGL72ABCDE, Luister je mee cd B€ 15,00
BGL73ABCDE, Luister je mee cd C€ 15,00
BGL74ABCDE, Luister je mee cd D€ 15,00
BGL75ABCDE, Luister je mee cd E€ 15,00
BGL79ABCDE, Luister je mee cd At/mE€ 69,00
BGL61XABCDE Basisset(AA1-12+A-E1-24)€ 555,00
BGL70ABCDE, Luister je mee cd AA€ 15,00
BGL91ABCDE tekstkaarten A1-A12€ 34,50
BGL911ABCDE tekstkaarten A13-A24€ 34,50

Kerndoelenverantwoording:

4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: • regels voor het spellen van werkwoorden; • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; • regels voor het gebruik van leestekens.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
Prima leeskaarten- en opdrachten
Schmitz / leerkracht groep 8 / De Nobelaer, Oude Tonge
Eerst gaven we de klassikale instructie volgens de
handleiding. Daarna zijn er een paar kinderen individueel met de kaarten aan de slag gegaan. Dat
gaat prima. Ze vinden de inhoud van de kaarten leuk, kunnen snel en gemakkelijk uit de voeten met
de opdrachten. Wat we wel vinden is dat er er misschien wat weinig variatie zit in de opdrachten. Aan
de andere kant geeft het rust, immers uitleg is niet meer nodig. We zitten nu met smart te wachten op
de E kaarten!
(noot van de uitgever: De E-kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar)
Uitstekend voor zelfstandig werk en samenwerken.
leerkracht groep 7 / Basisschool Amsterdam
Ik laat alle kinderen naast of in plaats van AVI-lezen (hardop technisch lezen dan wel hardop lezen in niveaugroepjes) met de ABCDE teksten en opdrachten aan de slag gaan.
Kinderen kunnen na een goede instructie uitstekend zelfstandig aan de slag, maar ze kunnen ook in tweetallen of in kleine groepjes samenwerken. Ik heb de ervaring dat kinderen dat goed kunnen mits je ze daartoe aanspoort.
De leerlingen worden aan de hand van de vragen bij de hand door de tekst genomen. Ze leren al puzzelend passages te overdenken en beter te begrijpen. Daarnaast worden er vragen gesteld naar de mening van kinderen zelf en vragen waarbij ze uitgedaagd worden om hun kennis van de wereld in te zetten. De ervaring leerde dat ze er veel plezier in hadden en zich sterk ontwikkelden in tekstbegrip.
zeer goede aanvulling voor begrijpend lezen
Intern Begeleider / SBO Het Kompas
Met deze teksten en opdrachten oefenen onze SBO leerlingen de strategieen die ook in Cito worden gevraagd (invuloefeningen, wat is de eerste zin, verwijswoorden, enz). Per leerling wordt gekeken met welke strategie hij/zij moeite heeft en als deze opdracht wordt gemaakt, komen de leerlingen aan de instructietafel zitten, om dit onder begeleiding in te oefenen.

 

Anderen bekeken ook:
ABCDE citotrainingABCDE citotraining

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan