ABCDE CITOTRAINING
informatie:
auteurs: Marcel de Reuver, Pauline Roosegaarde
5 x oefenboek ŗ 76 pag.
12 teksten per niveau
12 vragen per tekst
zw/wit
geÔllustreerd
antwoordenboeken per niveau beschikbaar
bijlagen:
Voorbeeldbladzijden cito-training A
Voorbeeldbladzijden cito-training B
Voorbeeldbladzijden cito-training C
Voorbeeldbladzijden cito-training D
Voorbeeldflappen (van de omslag)
Artikel Duurzaam Onderwijs over leesonderwijs
 
Oefening en training van cito-tekstbegrip / begrijpend lezen
Bij de niveaus AA tot en met D van ABCDE… ik begrijp het! zijn meerkeuzevragen ontwikkeld ter oefening en training van cito-tekstbegrip / begrijpend lezen. Per niveau zijn 12 tekstkaarten geselecteerd waarvan oefenboeken zijn samengesteld. Bij elke tekstkaart zijn 12 vragen ontwikkeld en uitgebreid getest op enkele scholen. Dit komt neer op 144 oefenvragen (met telkens 4 antwoordmogelijkheden) per begrijpend lezen niveau. De typische cito-vraagstellingen worden op deze manier nagebootst en kunnen al vanaf groep (4)/5 en voor alle leerlingen op hun eigen niveau geoefend worden. Om leerlingen te helpen succes te beleven is er afnemende hulp bij de 12 vragen en bevatten de eerste 6 vragen altijd een tip voor het vinden van het goede antwoord. Bovendien is de lange tekst in stukken geknipt en worden - zoals bij de cito-eindtoets - slechts 3 of 4 vragen aan een leesstuk gekoppeld. Tevens wordt voorkennis-activering geboden voorafgaande aan elke tekst.

Cito-toets in zicht! Oefenboeken voor training in cito tekstbegrip
Werkzaam in de midden- of bovenbouw van de basisschool? Grote kans dat u werkt met de LVS-toetsen en de cito-eindtoets afneemt!
Met behulp van deze nieuwe oefenboeken weten uw leerlingen wat ze ongeveer te wachten staat op de cito-toets tekstbegrip / begrijpend lezen. De toets is bedoeld om schoolse vaardigheden te meten. Extra oefenmateriaal en oefenen kan bijdragen aan een betere score op dit toetsonderdeel en het begrijpend lezen met zaakvakteksten verder ontwikkelen.

De niveauletters zijn niet overeenkomstig met de niveaus van Cito. De uitgave ABCDE… ik begrijp het! van Schoolsupport heeft tekstniveaus die oplopend ingedeeld zijn van AA t/m E.

Zelfstandig oefenen van tekstbegrip / begrijpend lezen
De speciale boeken ABCDE citotraining met leesteksten zijn voor oefening van tekstbegrip / begrijpend lezen en bevatten meerkeuzevragen zoals cito ze stelt, maar dan bij een boeiende ABCDE-tekst en met volop woordenschatoefeningen. Bovendien zijn opgaven voorzien van didactische tips voor leerlingen en is er bij ieder oefenboek een antwoordenboek beschikbaar om de antwoorden zelf na te kijken. Elk boek bevat 12 leesteksten van 1 niveau. De AA, A, B, C en D oefenboeken leggen stuk voor stuk de focus op het oefenen van tekstbegrip en bieden ook de mogelijkheid om vooraf aan iedere tekst dieper na te denken over het onderwerp. De cito-toets wordt op veel basisscholen in Nederland afgenomen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toets tekstbegrip / begrijpend lezen, kunnen deze oefenboeken uitstekend ingezet worden.
 
Doelen van ABCDE citotraining
De doelen om de oefenboeken in te zetten zijn meerledig:
- Leerlingen laten oefenen met de manier waarop cito de vragen rondom tekstbegrip / begrijpend lezen stelt.
- Leerlingen laten ervaren dat het beantwoorden van vragen zoals cito ze stelt te doen is.
- Leerlingen de gelegenheid geven hun voorkennis te activeren en hun woordenschat te verrijken.
- Leerlingen leren om voor hen lastige vragen aan te pakken en oplossingsstrategieën te ontwikkelen.

De teksten en opdrachten van ABCDE citotraining tekstbegrip passen ook in de nieuwe aanpak van woordenschatonderwijs: PLWL (Pratend en lezend woorden leren) n.a.v. onderzoek van Onderwijs Maak Je Samen en Universiteit Groningen, voortkomend uit inzichten van Isabel Mack e.a.
Geen woorden leren om het woorden leren! Niet losse woorden, maar woorden in een context en zinnen en teksten staan voorop bij ABCDE citotraining tekstbegrip.


AVI en Clib
De cito-toets wordt op veel basisscholen in Nederland afgenomen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toets tekstbegrip / begrijpend lezen, kunnen deze oefenboeken uitstekend ingezet worden.
In boek AA worden teksten met een gemiddeld AVI niveau E5 aangeboden met de gemiddelde Clib-score 5.
In boek A worden teksten met een gemiddeld AVI niveau M6 aangeboden met de gemiddelde Clib-score 5/6.
In boek B worden teksten met een gemiddeld AVI niveau E6 aangeboden met de gemiddelde Clib-score 6..
In boek C worden teksten met een gemiddeld AVI niveau E6/M7 aangeboden met de gemiddelde Clib-score 7.
In boek D worden teksten met een gemiddeld AVI niveau E7/PLUS aangeboden met de gemiddelde Clib-score 8.

Hoewel de AVI-niveaus vanaf gemiddeld E5 liggen, zijn de oefenboeken het best inzetbaar in een groep boven het AVI-niveau, dus in groep 6 t/m 8. Dat wil zeggen:
ABCDE... citotraining AA voor groep (4)/5-8 – leerjaar (2)/3-6
ABCDE... citotraining A voor groep (5)/6-8 – leerjaar (3)/4-6
ABCDE... citotraining B voor groep 6-8 – leerjaar 4-6
ABCDE... citotraining C voor groep 7-8 – leerjaar 5-6
ABCDE... citotraining D voor groep 8 – leerjaar 6

IB/RT-pakket en startpakket
Naast de handige bestelmogelijkheid per 5 oefenboeken (om bijvoorbeeld voor een klas 5 oefenboeken in de kast te hebben liggen voor extra werk en oefening), zijn er voor ABCDE citotraining twee pakketten beschikbaar. Ideaal om direct aan de slag te gaan in de RT-praktijk of met de hele groep. De pakketten zijn compleet en voordelig geprijsd.
IB/RT-pakket - voor IB'ers en RT'ers, praktisch en voordelig: 1x oefenboek op alle niveaus + 1x 5 antwoordenboeken in één pakket .
Startpakket - dit pakket biedt vijf exemplaren oefenboeken voor de vijf niveaus en 5x2 antwoordenboeken. Direct aan de slag met de hele groep!

Tips van toegevoegde waarde
Op de flappen van het boek zijn algemene tips toegevoegd. Als de leerlingen met het oefenboek werken, kunnen ze aan de binnenkant van de kaft kijken om de tips waar nodig te raadplegen. De toegevoegde tips gaan over de bekende ‘instinkers’ of over dingen waar kinderen weinig ervaring mee hebben of soms de concentratie voor missen. Zoals vragen met ‘niet’ erin. We geven dan de tip:
- Als je een vraag moet beantwoorden met ‘niet’ erin, is het makkelijker om bij elk antwoord te denken “Klopt dit wel?” Bij drie antwoorden is het antwoord “Ja.” Het antwoord waarbij je denkt: “Dit klopt niet” is het goede antwoord.
Een ander voorbeeld met het woord ‘vooral’:
- “Waar gaat de alinea vooral over?” Bij elk antwoord staat iets dat in de alinea voorkomt, maar let op: het gaat er om waar de hele alinea over gaat!

 

Bekijk de informatiefolder ABCDE...Citotraining (FOL07B)


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
BGL89XABCDE cito-training tekstbegrip (startpakket)€ 229,00
BGL88XABCDE cito-training tekstbegrip IB/ RT-set€ 115,00
BGL80ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek AA 5 ex.€ 36,50
BGL8099789086644391ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek AA - 1 ex.€ 19,50
BGL8059789086644407ABCDE cito-training tekstbegrip AA - antwoordenboek€ 9,95
BGL81ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek A 5ex€ 36,50
BGL8199789086642670ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek A, 1ex€ 19,50
BGL8159789086642717ABCDE cito-training tekstbegrip A - antwoordenboek€ 9,95
BGL82ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek B 5ex€ 36,50
BGL8299789086642687ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek B 1ex€ 19,50
BGL8259789086642724ABCDE cito-training tekstbegrip B - antwoordenboek€ 9,95
BGL83ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek C 5ex€ 36,50
BGL8399789086642694ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek C 1ex€ 19,50
BGL8359789086642731ABCDE cito-training tekstbegrip C - antwoordenboek€ 9,95
BGL84ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek D 5ex€ 36,50
BGL8499789086642700ABCDE cito-training tekstbegrip oefenboek D 1ex€ 19,50
BGL8459789086642748ABCDE cito-training tekstbegrip D - antwoordenboek€ 9,95

Kerndoelenverantwoording:

4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: • regels voor het spellen van werkwoorden; • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; • regels voor het gebruik van leestekens.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
Te moeilijk
Saskia / Leerkracht / Eigen praktijk
Ik heb hier even mee gewerkt en het is veel te moeilijk voor de kinderen. Niveau D zou voor groep 8 moeten zijn, maar mijn kinderen komen er niet uit. Terwijl het niveau op mijn school hoog is. Verder vind ik het ook niet aansluiten op de Cito toets. Die is veel makkelijker!

Noot van de uitgever: Niveau D is alleen voor de allerbesten in groep 8. Er wordt geoefend met cito-vraagstellingen als 'niet', 'vooral', 'best' en 'lees r. lees alinea' etc. Er wordt niet geoefend voor de citotoets op zich.
prima
Mayke van de Wal / directeur, remedial teacher / A tot 10 praktijk voor leerbegeleiding
Bij A tot 10 werken wij er met veel plezier mee. Ook kinderen uit groep 5-6-7 en 8 die dyslectisch zijn kunnen er goed mee overweg. Er zijn er bij die zelfs de methodetoetsen beter maken. Verder heb ik een uitgebreide recensie geschreven voor het SLO.
Vriendelijke groet,
Mayke
A tot 10, Nijmegen
Prettig
A. Scholts / R.T- er / Bureeau Leren
Ik gebruik het in de rt praktijk, voldoet heel goed!
Je kunt er samen met leerling in werken maar ook voor zelfstandig werken gebruiken en er is goed te controleren wat wel en niet begrepen wordt.
motiverend
Jolanda / RT - IB - leerkracht / Basisschool
De afgelopen periode heb ik met deze methode gewerkt tijdens de RT. De methode heeft een duidelijke opbouw en de kinderen vinden het leuk om ermee te werken. Toen ik alle boeken door ging nemen om me goed voor te bereiden, kwam ik nog wel fouten tegen. Typfouten, fouten in de opdrachten en slordigheden in de opmaak. Deze heb ik per boek doorgegeven. Bij een volgende uitgave zal daar iets mee gedaan worden.

Reacties van de kinderen:
Leuke teksten, de codekraker is leuk, lijntjes trekken van woorden naar de betekenis is leuk.
Af en toe zijn de teksten te lang en de vragen onduidelijk.

Noot van de uitgever: Via de Servicepagina zijn vijf herziene werkbladen beschikbaar.
In de herdruk worden deze automatisch toegevoegd. Tevens wordt de opmaak herzien.

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan